projektowanie stron www

słownikApplet

Program napisany w języku Java, często osadzanych w dokumentach html, mający na celu realizowanie różnych funkcji urozmaicających i zwiększających funkcjonalność strony.

Bajt

Jednostka informacji składająca się z 8 bitów.

Banner

Prostokątny element graficzny o ustalonym rozmiarze (najczęściej 400x50 lub 468x60) pikseli. Podstawowa forma reklamy w Internecie. Często występuje w formie plików gif, jpg, flash, java lub html.

Bit

Najmniejsza jednostka informacji przyjmująca wartość 0 lub 1.

CGI

Common Gateway Interface (CGI) to najstarsza metoda tworzenia interaktywnych stron WWW i dostępu do baz danych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Kod jest wykonywany po stronie serwera, a do klienta dociera wygenerowany kod HTML. CGI daje ogromne możliwości zwiększenia interaktywności strony po przez formularze, systemy wyszykiwania oraz dostęp do baz danych.

CMS

Z angielsiego Content Management System czyli system zarządzania treścią. Jest to specjalistyczne oprogramowanie służące do aktualizacji i rozbudowy serwisów internetowych. Podstawowym zadaniem systemu CMS jest oddzielenie treści (zawartości informacyjnej serwisu) od wyglądu (sposobu jej prezentacji). Najważniejszym elementem jest panel administracyjny pozwalający (nawet laikowi) na dowolną ingerencję w strukturę serwisu, zarówno warstwę merytoryczną jak i graficzną. System CMS pozwala na dodawanie wielu elementów interaktywnych (mailing, ankieta i inne) jak i personalizację stony dla konkretnego użytkownika. Często elementem CMS jest edytor stron typu WYSIWYG.

Cookies

Czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki generowane przez odwiedzane strony i zapisywane przez przeglądarkę na naszym dysku. Pliki te najczęściej zawierają informacje o naszej ostatniej wizycie, dzięki temu serwis wie, że jusz odwiedzaliśmy daną stronę, uczestniliśmy w ankiecie lub logowaliśmy się do systemu.

CSS

CSS czyli Cascading Style Sheets. Style definiują jak elementy HTML mają wyglądać oraz jak mają być wyświetlane. Najczęściej style zapisuje się w osobnych plikach, dzięki czemu edytując jeden dokument styli, można zmieniać wygląd całego serwisu WWW. Style CSS dają o wiele większe możliwości edycji tekstu, dodają wiele ciekawych możliwości, które uatrakcyjniają strony.

DHTML

Dynamiczny HTML jest rozszerzeniem zwykłej strony HTML o technologie CSS oraz Java Script. Pozwalaja na tworzenie interaktywnych i zmieniających się dynamicznie stron WWW po stronie klienta także w trybie offline. Przy pomocy DHTML mamy wpływ na każdy obiekt na stronie, przez co można tworzyć dynamiczne strony o charakterze multimedialnej.

DNS

(ang. Domain Name Service), system określający nazwy domen w sieci internet. Tłumaczy numery IP na zrozumiałe dla człowieka, łatwiej identyfikowalne i rozpoznawalne. Domena

DOM

Document Object Model czyli Obiektowy Model Dokumentu to mechanizm pozwalający na dostęp do obiektów strony WWW, przy wykorzystaniu języków skryptowych. Stanowi podstawę działania dynamicznego HTLM, umożliwia zarządzanie właściwościami dokumentu oraz pobranie informacji o systemie oraz przeglądarce użytkownika tak aby dostosować stronę do jego ustawień.

Domena

Z ang. domain, stały fragment adresu stron WWW, charakterystyczny dla danego obszaru na świecie, a także profilu działalności użytkownika sieci Internet np.: .com.pl, edu.pl, gov.pl, org.pl

FAQ

Z ang. Frequently Asked Questions, występują w internecie jako podstrony serwisów lub osobne pliki i zawierają najczęstrze pytania wraz z odpowiedziami na dany temat.

Flash

Macromedia Flash jest multimedialnym programem graficznym, który daje możliwość publikacji na stronach WWW interaktywnych filmów czy animacji graficznych. Flash używa grafiki wektorowej, dzięki czemu, jest ona skalowalna i poprawnie wyświetlana niezależnie od wielkości.

Formularz

Dokument internetowy, który pozwala w interakcyjny sposób pobierać lub przesyłać informacje, np. ankiety, księgi gości.

FTP

File Transfer Protocol - protokół transmisji plików wykorzystywany przez komputery do przesyłania danych.

Grupa docelowa

Z jęz. ang. Target audience. Jest to grupa potencjalnych klientów do których kierowany jest przekaz reklamowy. Podczas tworzenia strony czy też reklamy, należy określić dokładnie profil grupy docelowej czyli kryteria społeczno-demograficzne takie jak wiek, wykształcenie, dochód, miejsce zamieszkania itp.

Host

Maszyna w sieci posiadająca własny adres IP, nazwę i należąca do domeny. Za host uznaje się także komputery na stałe podłączone do Internetu i pozwalające świadczyć usługi internetowe.

HTML

Hypertext Markup Language czyli język hipertekstowego znakowania, który stanowi ustanowioną przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) specyfikację nakreślającą postać dokumentów prezentowanych w Internecie.

HTTP

HyperText Transfer Protocol- protokół internetowy pozwalający na przesyłania stron www.

Internet

Ogólnoświatowa sieć komputerowa pozwalająca na dostęp do nieograniczonej ilości informacji, zawartych na komputerach podpiętych do sieci

Intro

Jest to forma reklamy lub prezentacji, która uruchamia się przed załadowaniem właściwej strony. Najczęściej jest to dynamiczna, pełnowymiarowa animacja przedstawiająca profil firmy lub jej ofertę. Po zakończeniu prezentacji ładuje się włąściwa strona firmy.

IP

Skrót od angielskich słów Internet Protocol. Jest to unikatowy numer przydzielany każdemu komputerowi pracującemu w sieci. Umożliwia identyfikację każdego komputera wysyłającego lub otrzymującego informacje w Internecie. Adres ten zapisuje się jako cztery liczby 8-bitowe prezentowane w postaci liczb dziesiętnych z zakresu 0 do 255 oddzielone kropkami, np. 213.75.10.198.

JavaScript

Język skryptowy który nadaje cechy interaktywności tradycyjnym stronom HTML, np. reakcje na pewne zdarzenia. Obsługiwany jest przez przeglądarki dzięki wbudowanemu interpreterowi.

Layout

Z jęz. ang. layout to układ graficzny. Służy do opisania struktury graficznej strony, rozplanowania poszczególnych elementów, ustaleniu proporcji, kolorystyki oraz sposobu jej wykonania.

Link

Oznacza on odsyłacz lub odnośnik. Jest to podstawowy element dokumentu elektronicznego pozwalający powiązać ze sobą inne dokumenty. Prawię każda strona internetowa posiada linki, które charakteryzują dokumenty hipertekstowe, wiążąc różne dokumenty o podobnej tematyce.

Logo

W grafice reklamowej i zagadnieniach marketingowych logo to znak graficzny będący symbolem tożsamości firmy , organizacji, idei itp. (np. znak firmowy, znak towarowy, znak informacyjny).

Logotyp

W grafice reklamowej i zagadnieniach marketingowych logotyp jest elementem logo składającym się wyłącznie ze znaków pisarskich i stanowi nazwę lub slogan firmy, organizacji, idei itp. Często mylony z logo.

Mailing

W internecie nazywany e-mailing, jest to reklama produktów lub usług przy pomocy poczty elektronicznej wysyłanej najczęściej do określonej grupy docelowej. Przesyłka może zawierać informację o firmie lub o jej produktach zaopatrzona w zdjęcia lub multimedia prezentujące ofertę lub konkretny produkt.

PDF

Portable Document Format jest opartym na PostScript formatem danych. W przeciwieństwie do PostScript`u posiada elementy interaktywne takie jak odnośniki, notki (annotations), zakładki, miniatury stron (thumbnails), formularze. Poza tym pliki z danymi podlegają kompresji. Wykorzystywany jest w sytuacji, gdy potrzebne jest wierne odtworzenie wyglądu danej publikacji i elementy publikacji elektronicznej takie jak hipertekstowy spis treści, przypisy, indeks czy wreszcie możliwość przeszukiwania.

PGP

Pretty Good Privacy, jest to system ochrony poczty elektronicznej polegającej na wykorzystaniu dwóch kluczy : publicznego i prywatnego. PGP jest systemem bezpłatnym i dostępnym w więkrzości klientów pocztowych.

PERL

Practical Extraction and ReportinLanguage - język skryptowy wykonywany po stronie serwera umożliwiający dostęp do baz danych oraz innych materiałów. Pozwala na obróbkę danych, interpretację przesłanych (np. przez formularz) informacji i wygenerowanie gotowych stron HTML.

PHP

Personal Home Page jest to nowoczesny język skryptowy, wykonywany po stronie serwera, pozwalający tworzyć dynamiczne serwisy WWW. Został opracowany specjalnie na potrzeby stron WWW, dzięki czemu o wiele sprawniej obsługuje formularze na stronie, oraz wymianę informacji pomiędzy podstronami serwisu. PHP doskonale radzi sobie z obsługą popularnych baz danych, przez co może być z powodzeniem wykorzystywany przy tworzeniu sklepów internetowych czy innych serwisów wykorzystujących bazy danych.

Piksel

Najmniejszy element obrazu, który może być wyświetlany na ekranie monitora. Im mniejszy rozmiar piksela, tym większa może być rozdzielczość monitora (popularne : 800x600, 1024x768).

Poczta elektroniczne

z ang. e-mail - usługa pozwalająca na przesyłanie listów za pomocą internetu. Użytkownik posiada swój adres skrzynki pocztowej, pozwalający jednoznacznie określić serwer oraz korzystającą z poczty osobę np. osoba@domena.pl .

POP-up

Okienko pop up to reklama typu "push", jest to okienko "wyskakujące" najczęściej przy uruchamianiu strony, reklamujące konkretny produkt, usługę lub inną firmę. Często okienka pop up wykorzystuje się do przeprowadzania krótkich ankiet wśród odwiedzających. Reklama tego typu nie jest zbyt dobrze odbierana i nie może być nadużywana.

Przeglądarka WWW

Z ang. browser - jest to program interpretujący znaczniki HTML czyli po prostu wyświetlający strony WWW. Obecnie przeglądarki mają o wiele więcej możliwości zarówno wyświetlania multimediów jak i obsługi Java Script itp. Często przeglądarkom towarzyszy klient pocztowy, prosty edytor stron, menadżer pobierania plików. Najpopularniejszymi przeglądarkami są Microsoft Internet Explorer, Opera i oparte na jądrze GECKO: Netscape Navigator, Mozilla i FireFox.

Serwer

Dedykowany system komputerowy wydzielony z sieci w celu realizowania usług, np. udostępnianie plików, uruchamianie zdalnie aplikacji itp

SSL

Secure Sockets Layer to protokół kryptograficzny. Ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo przesyłania danych pomiędzy klientem a serwerem. Protokół SSL obejmuje systemy certyfikowania, szyfrowania oraz sum kontrolnych. Stosowany głównie przy operacjach finansowych np. sklepy internetowe, zakupy.

Szablon

Gotowy projekt graficzny strony, wymaga tylko uzupełnienia włąściwą treścią. Często projekt jest tak wykonany by dać możliwość ingerencji także w elementy graficzne, ale nie w całą strukturę.

URL

Uniform Resource Locator - standard formatu zapisu adresu i lokacji w internecie. Najczęściej używany do opisywania stron www np. http://www.pawloos.pl

Usługodawca inernetowy

Z ang. internet provider, firma umożliwiająca podłączenie do internetu po przez modem, karte sieciową lub w inny sposób.

W3C

Od ang. World Wide Web Consortium. Organizacja odpowiedzialna za standardy w internecie. Jej najważniejszym zadaniem jest tworzenie, akceptowanie i rozwój standardów związanych z WWW, głównie HTTP i HTML.

WYSIWYG

What You See Is What You Get - to co widać na ekranie podczas edycji, pojawi się na wydruku - technikę WYSIWYG obsługuje większość tworzonych obecnie edytorów tekstu i wszystkie programy do jego składu.

XML

Extensible Markup Language to język służący do definiowania formatu i struktury dokumentów. Kluczową cechą XML-a jest koncentracja na strukturze dokumentu i znaczeniu jego poszczególnych elementów. Przemyślane oznakowanie dokumentów zamienia je w elastyczne bazy danych, dając niemal nieograniczone możliwości ich przetwarzania w rozmaitych aplikacjach.Copyright © 2012. Magnis Webdesign.
Strona główna | Mapa serwisu | Oferta | Realizacje | Kontakt
Strona główna - tworzenie stron www, serwisy firmowe, systemy zarządzania treścią