artykuły

Etapy wdrażania serwisu www.


Wdrożenie serwisu internetowego nie jast sprawą prostą i łatwą. Składa się z trzech cząści : planowania, realizacji oraz promocji, a także kilku bardzo ważnych etapów, których nie można pominąć, ani zbagatelizować.


Podstawowe etapy wdrażania serwisu WWW.

  • rozpoznanie potrzeb,
  • planowanie struktury,
  • opracowanie projektu,
  • opracowanie materiałów,
  • realizacja,
  • zainstalowanie na serwerze,
  • testowanie,
  • usprawnianie,
  • promocja witryny.

Rozpoznanie potrzeb

Należy określić cal serwisu, grupę docelową oraz charakter działalności, a także określić sposób prezentacji informacji, formę sprzedaży, oraz rodzaj kampanii promocyjnej. Trzeba poznać oczekiwania i preferencje grupy docelowej i na tej podstawie stworzyć wytyczne do realizacji projektu

Planowanie struktury

Na tym etapie zostaje określony zarys logiki i struktury informacji. Powstaje obraz schematu budowy witryny (hierarchiczny, mieszany), ustalana jest struktura plików i katalogów na serwerze oraz struktura baz danych.

Opracowanie projektu

Opracowanie projektu graficznego strony głównej oraz podstron, wg ustalonych wcześniej wytycznych. Dobór kolorów, czcionek, grafik, rozmieszczenie poszczególnych elementów, stworzenie interfejsu użytkownika. Ten etap kończy się dopiero po całkowitym zrealizowaniu wcześniejszych założeń i zaimplementowaniu ich w projekcie serwisu.

Opracowanie materiałów

Zgromadzone wcześniej materiały należy pogrupować i przeredagować zgodnie z wytycznymi. Wszelkie grafiki wykorzystane na stronie w formie informacyjnej należy obrobić wg opracowanego wcześniej projektu. Zarówno informacje tekstowe jak i graficzne należy powiązać z witryną przy pomocy baz danych.Paweł Bachula
1 | 2 | »» | cały artykuł góra strony

Słownik:

Layout

Z jęz. ang. layout to układ graficzny. Służy do opisania struktury graficznej strony, rozplanowania poszczególnych elementów, ustaleniu proporcji, kolorystyki oraz sposobu jej wykonania.

Link

Oznacza on odsyłacz lub odnośnik. Jest to podstawowy element dokumentu elektronicznego pozwalający powiązać ze sobą inne dokumenty. Prawię każda strona internetowa posiada linki, które charakteryzują dokumenty hipertekstowe, wiążąc różne dokumenty o podobnej tematyce.

Mailing

W internecie nazywany e-mailing, jest to reklama produktów lub usług przy pomocy poczty elektronicznej wysyłanej najczęściej do określonej grupy docelowej. Przesyłka może zawierać informację o firmie lub o jej produktach zaopatrzona w zdjęcia lub multimedia prezentujące ofertę lub konkretny produkt.

Serwer

Dedykowany system komputerowy wydzielony z sieci w celu realizowania usług, np. udostępnianie plików, uruchamianie zdalnie aplikacji itp

[więcej]


Copyright © 2012. Magnis Webdesign.
Strona główna | Mapa serwisu | Oferta | Realizacje | Kontakt
Strona główna - tworzenie stron www, serwisy firmowe, systemy zarządzania treścią